maandag 2 september 2013

Woordje van onze directeur

Beste Compostelabikers en Blogvolgers

Het startmoment, zondagmorgen 1 september 2013, is inderdaad een heel gezellige ontmoeting geworden.
Heel veel familie, vrienden, sympathisanten zijn de Compostela-ploeg komen uitwuiven.
Lenen 7 te Adegem (vzw De Vierklaver) is ook voor de bewoners en begeleiders een heuglijke moment geworden.
Tutti Colori (muziekgroepje van De Vierklaver) en de "bevoorradingsstand" (met koffie, koeken en frisdrank) onderstreepten de kans op gezelligheid en vriendelijkheid.

Voor de Bikers van start konden, hebben we via Alain De Ruyter het verhaal achter het initiatief gehoord.. De ploeg werd onder warm applaus voorgesteld.
Minister Joke Schauvliege gaf hen nog een tochtbezinning en steen mee.
Vlaams parlementslid en Schepen Valerie Taeldeman stempelde officieel de getuigenboekjes af.
Daarmee stond elkeen klaar om het startschot te horen.
Tutti Colori had nog een speciaal lied in pette om de Bikers mee te geven (zie verder).
Enkele bewo(o)n(st)ers en begeleid(st)ers stonden inmiddels ook klaar om de Compostelabikers de wijk "uit te rijden".

Namens de voorzitster, mevrouw Lieve Deneir-Pede, danken we alvast de Bikers en allen die dit initiatief onderteunen. Een mooi geschenk ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de v.z.w.

Goede moed en kom behouden terug...

Gabriël Van Landschoot
directeur vzw De VierklaverGeen opmerkingen:

Een reactie posten